Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Tân Hương

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcstanhuong@edu.viettel.vn