Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 25
Năm 2020 : 1.080
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển giáo dục Tiểu học xã Tân Hương Giai đoạn 2016 – 2021, tầm nhìn 2030

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Hương lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020;

Trường Tiểu học &Trung học cơ sở xã Tân Hương xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2016 - 2021và tầm nhìn 2030 như sau:

UBND HUIYỆN YÊN BÌNH

TRƯỜNG TH&THCS XÃ TÂN HƯƠNG

 

Số 01/KH-PTTHTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Hương, ngày 01 tháng 11 năm 2016


KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển giáo dục Tiểu học xã Tân Hương

Giai đoạn 2016 – 2021, tầm nhìn 2030

 

          - Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Hương lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020;

          Trường Tiểu học &Trung học cơ sở xã Tân Hương xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2016 - 2021và tầm nhìn 2030 như sau:

          Giáo dục Tiểu học xã Tân Hương từ sau khi thực hiện đề án sáp nhập thành trường TH&THCS xã Tân Hương theo quyết định 798/QĐ-UBND ngày 12/10/2016. Hiện nay Cấp Tiểu học gồm 03 phân hiệu trong đó có 01 phân hiệu ở vùng đặc biệt khó khăn; hiện tại có 22 lớp tổng số gần 600 học sinh.

  * Mặt mạnh: Tân Hương là một xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Yên Bình. Có diện tích tự nhiên 6391,13ha, trong đó có 958,84 ha là diện tích nông nghiệp lúa nước và hoa màu; đất lâm nghiệp 2888,26 ha; đất chuyên dùng 7832 ha; đất ở 22,94 ha; diện tích ngòi, suối 19,62 ha. Xã Tân Hương nằm ở phía bắc huyện Yên Bình, cách trung tâm huyện 18km, có diện tích 64,8 km2 được chia thành 15 thôn trong toàn xã. Phía đông giáp Hồ Thác Bà; Phía Nam giáp xã Đại Đồng; Phía Bắc giáp xã Cẩm Ân, xã Mông Sơn; Phía Tây giáp xã Hoà Cuông, huyện Trấn Yên. Xã có Quốc lộ 70 chạy qua với chiều dài 10km từ  Nam đến Bắc. Sự nghiệp giáo dục của địa phương trong những năm gần đây được cấp trên rất quan tâm về cơ sở vật chất, đủ phòng học cho học sinh học tập và giáo viên giảng dạy, Đảng uỷ, UBND xã quan tâm về giáo dục, số lượng học sinh được duy trì, giữ vững, chất lượng giảng dạy ngày càng ổn định và nâng cao.

          Trên chặng đường xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hương đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, phát triển khá mạnh về kinh tế, chính trị ổn định, công tác quốc phòng, an ninh đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên, lĩnh vực văn hóa giáo dục không ngừng phát triển. Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hương luôn gắn bó, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt để xây dựng và phát triển thành xã Nông thôn mới.

* Mặt yếu: Địa bàn dân cư rộng có 5/11 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 67%, tỉ lệ hộ nghèo cận nghèo trên 55%, kinh tế phát triển không đồng đều, thu nhập của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; thương mại, dịch vụ chưa phát triển nên đời sống của một bộ phận nhân dân còn rất khó khăn.

- Mặt  bằng dân trí không đông đều nên việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp còn nhiều vất vả; Công tác PCGD và phát triển giáo dục còn gặp khó khăn ở một số thôn bản do dân di dân tự do, khó khăn cho công tác quản lý.

- Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, việc nhận thức về trách nhiệm của gia đình đối với việc học tập của con em mình, một số học sinh ở 5 thôn vùng đặc biệt khó khăn đi học không đúng độ tuổi, một số học sinh trong độ tuổi phổ cập còn là lao động chính của gia đình nên việc vận động các em ra lớp rất khó khăn, vẫn còn tình trạng học sinh THCS có nguy cơ bỏ học ở những năm học trước và năm học này.

- CSVC của  nhà trường còn thiếu các phòng chức năng nên có ảnh hưởng không ít đến chất lượng dạy và học

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
          1. Môi trường bên trong:

1.1. Điểm mạnh:

a) Đội ngũ:

- Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tại thời điểm tháng 12/2016 là: 38 người; trong đó: BGH: 02, giáo viên: 36. Đội ngũ hiện tại đảm bảo tỷ lệ, đồng bộ về cơ cấu để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó: 90% đạt trên chuẩn. Công tác tổ chức quản lý của ban giám hiệu khoa học, sáng tạo. Kế hoạch phát triển giáo dục có tính khả thi, sát thực tế.

- Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Ban giám hiệu được sự tín nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm.

- Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức tổ chức kỷ luật, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, có trách nhiệm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

- Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của một số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

b) Chất lượng giáo dục Tiểu học năm học 2016 - 2017:

Tổng số học sinh: 496 em; tổng số lớp: 24 lớp:

- Hoàn thành nhiệm vụ môn học và các hoạt động giáo dục: 98,8%.
          - Xếp loại đạt các phẩm chất và năng lực học sinh: 100%.

c) Cơ sở vật chất hiện có:

Cơ sở vật chất bước đầu đã đủ phòng học, các phòng phục vụ học tập thiết yếu để tổ chức dạy học 2buổi/ ngày trong giai đoạn hiện tại.

+ Phòng học: 24 phòng ; Phòng phụ vụ học tập: 24 phòng; (Kiên cố 14 phòng, Bán kiên cố 08 phòng)

+ Phòng họp hội đồng, phòng làm việc của ban giám hiệu: 03 phòng

+ Phòng Bảo vệ: 01 phòng

d) Thành tích chính đã đạt được:

Được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến lần gần đây nhất là năm học 2012-2013.

1.2. Điểm yếu:

a) Về đội ngũ:

- Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên cần bồi dưỡng hoàn thành chuẩn chuyên môn nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với công việc còn hạn chế. Nhiều giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn nhưng kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm rất hạn chế không đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Kỹ năng tin học, kỹ năng khai thác, ứng dụng internet vào phục vụ dạy học của giáo viên còn rất hạn chế.

b) Chất lượng học sinh:

Nhiều em chưa ngoan, chưa chăm học, chưa biết cách tự học. Học sinh nắm kiến thức không chắc chắn, mau quên; khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hạn chế. Các kỹ năng môn học như đọc diễn cảm, vẽ hình, kể chuyện, viết văn,… rất hạn chế. Các kỹ năng sống cơ bản như nói, kể, giao tiếp, tổ chức và tham gia hoạt động,… hạn chế.Ý thức và thái độ khi tham gia các hoạt động chung của lớp, của trường chưa tốt; chưa tự giác chấp hành nội quy trường lớp.

c) Cơ sở vật chất:

- Cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh nhiều lớp chưa đảm bảo. Còn 14  Phòng học bán kiên cố đã xuống cấp, thiếu phòng phục vụ học tập như: Nhà đa năng, Phòng Âm nhạc, Phòng Mỹ thuật, Phòng truyền thống, Phòng hỗ trợ giáo dục khuyết tật.

- Khối phòng hành chính, quản trị thiếu: phòng y tế, phòng kho, phòng giáo viên.

- Nhà ăn, nhà nghỉ, bếp chưa có.

- Khu thể dục thể thao, bãi tập có nhưng chưa đảm bảo: mặt bằng chưa đảm bảo; hệ thống thoát nước, đường chạy, hố nhảy chưa có, sân tập chưa bằng phẳng.
          - Có 14 phòng học bàn ghế chưa đạt tiêu chuẩn.

- Thiếu 01 công trình vệ sinh, nước sạch; hệ thống thoát nước chưa đảm bảo.

2. Môi trường bên ngoài:

Tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế - văn hoá xã hội của địa phương ổn định, từng bước phát triển theo chiều hướng tích cực. Đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, công tác xoá đói giảm nghèo được các cấp quan tâm đúng mức. Nhận thức về vai trò của giáo dục của cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, mọi gia đình đều quan tâm tới việc học tập của con em và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển. Khoa học công nghệ ngày càng xâm nhập, phát triển mạnh và được vận dụng khá rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, mang lại hiệu quả thiết thực, nhu cầu việc học đòi hỏi đáp ứng ngày càng cao. Chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách tích cực nhằm phát triển giáo dục trên địa bàn.

2.1. Cơ hội:

- Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên - nhân viên, có sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh và nhân dân. Trong đội ngũ, có một số cán bộ, giáo viên được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá vững vàng. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.

2.2. Thách thức: Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của phụ huynh và xã hội trong thời kỳ hội nhập. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, môi trường giáo dục phải đảm bảo. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ vai trò của giáo dục; chưa đầu tư đúng mức cho giáo dục; thiếu sự phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh,

II. CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC

- Thực hiện việc "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo..." theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

- Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học theo Mô hình trường học mới Việt Nam và thực hiện đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy. Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Sư mạng xây dựng môi trường giáo dục:

Tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện để tất cả các em học sinh đều cảm nhận được "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện nhằm phát triển tối đa các phẩm chất và năng lực, đảm bảo khi Hoàn thành Chương trình Tiểu học ở nhà trường, các em phải là những người có đạo đức, có sức khỏe, yêu quê hương đất nước, có lòng tự hào dân tộc, có các kỹ năng sống cơ bản theo lứa tuổi, có kiến thức chắc chắn để học tốt ở bậc học sau.

2. Giá trị

Xây dựng và phát triển các yếu tố theo chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên Tiểu học như sau: Tính kỷ luật; Tinh thần trách nhiệm; Tình thương yêu; Tinh thần đoàn kết, hợp tác; Tính trung thực; Lòng tự trọng; Lòng khoan dung; Tư duy độc lập, tự tin, sáng tạo, đổi mới; Khát vọng vươn lên.

3. Tầm nhìn

Trở thành trường chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em; là nơi giáo viên và học sinh luôn tự tin, năng động, sáng tạo và vươn tới thành công.
            IV. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thời đại.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;

- Gương mẫu chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương;

- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Có kiến thức chuyên môn vững vàng; kỹ năng sư phạm, kỹ năng tin học tốt; Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả;

- Tích cực tham gia các hoạt động ở trường, ở địa phương.

2.2. Học sinh

- Chăm chỉ học tập, rèn luyện; vâng lời thầy cô, cha mẹ; lễ phép với người lớn, thân thiện với bạn bè;

- Biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ;

- Tự giác thực hiện nội quy trường lớp; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động chung;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ các môn học và hoạt động giáo dục; đạt các phẩm chất, năng lực của người học sinh;

- Có kỹ năng sống và các kỹ năng xã hội tốt.

3. Cơ sở vật chất

3.1. Xây nhà đa năng, nhà vệ sinh.

3.2. Xây dựng khu thể dục thể thao.

3.3. Xây dựng hệ thống thoát nước, bồn hoa, thảm cỏ, vườn cây; sắp xếp lại hệ thống cây xanh, tu sửa nhà vệ sinh cũ, trang trí môi trường giáo dục trong và ngoài lớp.

3.4. Xây dựng mới dãy nhà học 04 phòng.

3.5. Bổ sung đầy đủ trang thiết bị phòng học và các phòng phục vụ học tập.

3.6. Xây dựng mới khu nhà bán trú.

3.7. Tu sửa dãy nhà tầng cũ để làm khối phòng phục vụ học tập.
          3.8. Xây dựng mới khu hành chính, quản trị.

3.9. Xây bể bơi, nhà công vụ.

V. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục

- Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
          - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, vận dụng sáng tạo mô hình trường học mới vào dạy học; đổi mới cách đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể, hoạt động thư viện,… một cách hiệu quả để gắn học với hành, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được kỹ năng sống cơ bản.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách, tổ trưởng chuyên môn, Đoàn thể, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên có liên quan.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu;

+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;

+ Có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; yêu nghề, tâm huyết với nghề; có lòng yêu thương học sinh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm;

+ Luôn đoàn kết, gắn bó với nhà trường; hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách: Ban giám hiệu, Tổ công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục;

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản tốt, sử dụng hiệu quả.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Tổ tư vấn cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục, kế toán, nhân viên thư viện, thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:

- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử, phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng, trao đổi chuyên môn, quảng bá hình ảnh nhà trường,... góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Người phụ trách: Phó hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin.

5. Xây dựng văn hóa nhà trường:

Mỗi thành viên trong nhà trường cần xác định rõ việc xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường với các định hướng sau:

- Nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

- Biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ, tích cực tham gia các công việc chung. Tạo môi trường học tập thân thiện, có lợi nhất cho học sinh.

- Phân quyền, phân trách nhiệm; chia sẻ tầm nhìn; chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; hợp tác, sáng tạo và đổi mới.

- Giao tiếp, ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường (giữa học sinh với học sinh; học sinh với giáo viên; giáo viên với học sinh; giáo viên với cán bộ quản lý, với đồng nghiệp; giáo viên với phụ huynh và nhân dân,…) dựa trên các nguyên tắc sau: tôn trọng người khác; ngôn ngữ chuẩn mực; chân thành, cởi mở trong giao tiếp, ứng xử; phê bình góp ý phải nhẹ nhàng nhưng thẳng.

- Thực hiện tốt việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe; giữ gìn vệ sinh trường, lớp; bảo vệ môi trường sống; bảo vệ của công, tiết kiệm năng lượng.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

6. Huy động các nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục:

Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, cá nhân vào việc phát triển Nhà trường.

- Nguồn lực tài chính:

+ Ngân sách nhà nước cấp hàng năm và vận dụng các dự án;
          +  Nguồn ngoài ngân sách (Từ xã hội, tự nguyện đóng góp của phụ huynh, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp).

- Nguồn lực khác:

+ Đóng góp ngày công của phụ huynh; Đóng góp bằng hiện vật của nhân dân, của phụ huynh; Các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để xây dựng và phát triển nhà trường.

- Người phụ trách: Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh.

7. Xây dựng thương hiệu:

- Từng bước nâng cao mức độ tín nhiệm của phụ huynh, của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đối với nhà trường. Xây dựng thương hiệu Nhà trường, đưa vị thế nhà trường ngày một đi lên.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          - Đẩy mạnh tuyên truyền; chọn ngày truyền thống, xây dựng và phát huy hiệu quả Phòng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Công đoàn và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

VI. THEO DÕI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Phòng GD-ĐT huyện yên Bình, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Hương, học sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
          2. Tổ chức:

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược; điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm mà Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái và Phòng GD-ĐT huyện Yên Bình chỉ đạo hàng năm.

V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

1. Kế hoạch chiến lược được chia thành các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Năm học 2016 - 2017 và 2017-2018;

- Giai đoạn 2: Năm học 2018 - 2019 và 2019-2020;

- Giai đoạn 3: Năm học 2020 - 2021.

- Tầm nhìn đến năm 2030.

2. Mục tiêu của từng giai đoạn:

2.1 Giai đoạn 2016 - 2018:

a) Mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Hoàn thành quy hoạch mặt bằng tổng thể sử dụng đất theo tiêu chuẩn của Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (theo Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 theo qui định trường chuẩn quốc gia có nhiều cấp học);

          - Bổ sung trang thiết bị; sắp xếp lại hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ; xây dựng nhà đa năng, sân thể dục thể thao, hệ thống thoát nước, công trình vệ sinh; bếp ăn;

          - Xây dựng uy tín, thương hiệu về chất lượng giáo dục của nhà trường.
          b) Chỉ tiêu cụ thể:

          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

          + 100 % luôn thực hiện đúng các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương và nội quy, quy chế cơ quan; 100% có đạo đức tư cách tốt, có lối sống mẫu mực; 100% có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm; 80% trở lên có năng lực chuyên môn khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng iternet thường xuyên, hiệu quả.

          - Học sinh:

+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;

+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;

+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi;

+ 100% thực hiện tốt nội quy trường lớp.

          - Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động

TT

Tên công trình

Tổng số vốn

Nguồn huy động

Ghi chú

1.

Quy hoạch mặt bằng.

8,7 triệu

Ngân sách

Đã phê duyệt

2.

Xây nhà đa năng

1,5 tỉ đồng

Dự án 946

Chờ phê duyệt

3.

Xây nhà vệ sinh khu B,C

110 triệu

Huy động 1702

Đã và đang huy động được 20 triệu đồng

4.

Thiết bị P.Tiếng Anh, tủ TB, sách, đồ dùng học tập

160 triệu

Huy động 1702

Đã và đang huy động được 20 triệu đồng

5.

Tu sửa dãy P chức năng, xây lại tường rào sau nhà tầng, tu sửa nhà vệ sinh cũ, bồn hoa, cây xanh, trang trí trường lớp học

 

46 triệu

Huy động 1702

Đã và đang huy động được 15 triệu đồng


          - Giai đoạn 2016 - 2018 cần tổng số vốn:1.329.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm hai chín triệu đồng chẵn).

Trong đó: Ngân sách trên cấp: 37.000.000 đ

- Nguồn huy động từ 1702: 92.000.000 đ (đã huy động XHH trong năm học 2016-2017 là 90.000.000 đồng). Nguồn UBND xã và cấp trên hỗ trợ là : 42.000.000 đ

2.2. Giai đoạn 2018 - 2021:

a) Mục tiêu:

Tiếp tục ổn định, giữ vững và nâng cao uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục; xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; từng bước đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của huyện; là trung tâm văn hóa của địa phương.

b) Chỉ tiêu cụ thể:

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

+ 100 % có uy tín cao trong đồng nghiệp, trong phụ huynh và nhân dân; 90% trở lên có năng lực chuyên môn khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng internet thường xuyên, hiệu quả; 80% trở lên có chứng chỉ B Tin học và Tiếng Anh.

- Học sinh:

+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục; 100% đạt các phẩm chất và năng lực; 70% trở lên biết cách tự học, thường xuyên tự học có hiệu quả; 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi; tự tin, mạnh dạn và chuẩn mực trong giao tiếp; biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ ; 50 - 60% có kỹ năng tổ chức các hoạt động; 100% tự giác thực hiện các quy định của pháp luật và nội quy trường lớp; tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.

- Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động

TT

Tên công trình

Tổng số vốn

Huy động

Ghi chú

1.

Tiếp tục Hoàn thiện sân bóng đá mini (bước 2)

150.000.000đ

Huy động 1702

2019

2.

Hoàn thiện hệ thống mương thoát nước, công trình nước sạch, bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh trí

250.000.000đ

Huy động 1702

2019

3.

Xây nhà học 2 tầng (2 phòng)

1,2 tỉ

Dự án

2019-2020

4.

Tu sửa dãy nhà 2 tầng 4 phòng làm khối P. phục vụ học tập

200.000.000đ

Huy động 1702

2019-2020

5.

Bổ sung trang thiết bị, bàn ghế, bảng lớp, sách, đồ dùng dạy học, thiết bị bán trú

250.000.000đ

Huy động 1702

2019-2020

6.

Xây nhà bán trú HS

3.500.000.000đ

Dự án

2021

- Giai đoạn 2018- 2021 cần tổng số vốn: 4.350.000.000 đồng (Bốn tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó:

- Ngân sách trên cấp: 50.000.000 đ

- Nguồn huy động từ 1702: 800.000.000 đ.

- Nguồn UBND xã và cấp trên hỗ trợ, dự án là : 2.500.000.000 đ

2.3 Giai đoạn 2021 đến tầm nhìn 2030

a) Mục tiêu: Tiếp tục giữ vững uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục; đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh; là đơn vị giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thời đại.

b) Chỉ tiêu cụ thể:

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

+ Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80 - 95%.

+ 100% CB, GV biết sử dụng công nghệ thông tin thường xuyên có hiệu quả. Có trên 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt trình độ trên chuẩn.

- Học sinh:

+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục; 100% đạt các phẩm chất và năng lực; 90% trở trở lên biết cách tự học và thường xuyên tự học có hiệu quả; 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi; tự tin, mạnh dạn và chuẩn mực trong giao tiếp; biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ; Trên 60% có kỹ năng tổ chức các hoạt động; 100% tự giác thực hiện các quy định của pháp luật và nội quy trường lớp; tích cực, tự giác tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.

- Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động

TT

Tên công trình

Tổng số vốn

Nguồn huy động

Ghi chú

1.

Hoàn thành các hạng mục trong giai đoạn 2018-2021

  

2021-2022

2.

Xây khu hành chính, quản trị

2.000.000.000đ

Huy động, dự án

2021-2025

3.

Tiếp tục tu sửa dãy nhà 2 tầng làm khối P. phục vụ học tập, tu sửa vườn cây, xây bờ rào, lát gạch

200.000.000đ

Huy động 1702

2022-2025

4.

Bổ sung trang thiết bị, bàn ghế, bảng lớp, sách, đồ dùng dạy học, thiết bị bán trú

100.000.000đ

Huy động 1702

2022-2030

5.

Thiết kế và tìm nguồn xây bể bơi

1.000.000.000đ

Dự án

2025-2030

- Giai đoạn 2012-2030 cần tổng số vốn: 3.300.000.000 đồng (Ba tỷ ba trăm triệu đồng chẵn); Trong đó:

- Ngân sách trên cấp: 30.000.000 đ; Nguồn huy động từ 1702 và 408: 800.000.000 đ; Nguồn UBND xã và cấp trên hỗ trợ, dự án là : 2.470.000.000 đ

- Hoàn thành các hạng mục trên. Xây nhà công vụ, xây lại hệ thống tường rào.

- Kinh phí : Huy động theo 1702, 408 và tham mưu để xin ngân sách cấp trên, dự án.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban lãnh đạo:

- Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2016 - 2021 và tầm nhìn đến năm 2030. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Cụ thể:

+ Giai đoạn 1 (năm học 2016-2018): Trình cấp thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển của nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược trong gia đoạn.

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2018-2021): Thực hiện các sứ mệnh của chiến lược phát triển nhà trường: “Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo”. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức 1 theo lộ trình.

+ Giai đoạn 3 (từ năm 2021-2030): Khẳng định được thương hiệu, uy tín và hình ảnh của nhà trường “Là một cơ sở giáo dục có chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Hàng năm, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học, tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

2. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.

3. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:

Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên.Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

4. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:

Căn cứ kế hoạch năm học để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch theo lộ trình đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng trong thời đại mới, thời đại thông tin, công nghệ. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, xứng đáng là “tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo. Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của mỗi cá nhân là thành công của tập thể”.

5. Trách nhiệm của học sinh: Ra sức học tập tốt, rèn luyện chăm với khẩu hiệu hành động “Kiên trì, vượt khó, vươn lên”. Luôn trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động, rèn kỹ năng sống.

6. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:

Phối hợp với nhà trường trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị mà chiến lược đã vạch ra.Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch chiến lược.

VII. KẾT LUẬN

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Trường Tiểu học &THCS xã Tân Hương có những điều kiện thuận lợi từ việc Đảng ủy, chính quyền có nhiều chủ trưởng, chính sách để phát triển giáo dục nói chung và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhà trường nói riêng.

Hội đồng trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016 - 2021 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh, nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, từ mục tiêu và định hướng chiến lược, từng tổ chức và cá nhân trong trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung của nhà trường.
          Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, nhất là xây dựng các phòng học, sân trường, sân chơi, bãi tập, nhà ăn,... Các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập.

Hàng năm, Phòng GD&ĐT huyện Yên Bình quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng, góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2021, xây dựng nhà trường đạt các tiêu chuẩn Quốc gia Giai đoạn 1 tgheo đúng lộ trình.

Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 - 2021, tầm nhìn 2030 của Trường Tiểu học xã Tân Hương, các tổ chức, cá nhân căn cứ theo chức trách, nhiệm vụ được phân công để xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch ngắn hạn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các tổ chức, cá nhân trong nhà trường phản ánh để Hội đồng trường nghiên cứu, điều chỉnh./.

Tân Hương, ngày 01 tháng 11 năm 2016

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- TT Đảng ủy, TT HĐND, CT và PCT UBND xã;
- Chi bộ nhà trường.

 

Các Tổ CM
- Lưu: VT.

KT/HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG Hoàng Ngọc Hòa

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH


 

 

 


Hoàng Văn Lành

PHÒNG GD&ĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH 

 Trần Ngọc Đức

 

 


Nguồn:Loan Nguyen Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới